WhatsApp
Telefon

Kiralama Koşulları

A- TARAFLAR

5. KİRACI kiralanan araç için yol bulmazı cihazı (GPS), bebek koltuğu, kar lastiği, OGS - HGS (Otoyol geçiş ücreti) ve ilave hizmetler talep ettiğinde ilave ücret ödemek
zorundadır.

8.Araç, kira sözleşmesinde ve araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek geçerli süreye haiz sürücü belgesine sahip sürücü tarafından kullanılacak ve bu
belge ile birlikte kimlik sureti ve/veya pasaport sureti sözleşmeye eklenecektir. Araç, KİRALAYAN şahıs dışında ikinci bir kişi (ilave sürücü) tarafında da ilave sürücü
ücreti ödeme koşulu ile kullanılabilir. İlave sürücüye ait sürücü ve kimlik bilgileri sözleşme sözleşmesinin birinci sayfasında yer alan bölüme yazılması gerekmektedir.
İkinci kişinin ehliyeti, sürücü yaş sınırı da dahil her türlü gerekli belgelere ve yeterliliğe sahip olduğunu KİRACI garanti eder. Aksi durumun tespitinde tüm sigortalar
geçersiz sayılacağından bu sebeple dayanan durumlarda ortaya çıkacak zararlardan KİRALAYANAkarşı KİRACI ile beraber müteselsilen ve müştereken sorumludur.
10. Kira başlangıcında, araç kullanıcılarının sürücü belgelerini ve kullanılabilir durumdaki kredi kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.
11.Ödemeler kiralama başlangıcında ehliyet ibrazında bulunan kişiye ait kredi kartı ile yapılmalıdır.
12. Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda depozit mahiyetinde satış işlemi uygulanmaktadır.
KİRACI, depozit mahiyetinde alınan satış üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasar bedelinin, trafik cezalarının ve benzeri kiralamaya ilişkin bedellerin
tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Hasar ve trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, her bir işlem için ek olarak 15,00 TL (Onbeş Türk
Lirası) hizmet bedeli uygulanacaktır.
1. Ekonomik sınıf grup araçlar için 22 yaş ve en az 2 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip, Orta sınıf grup araçlar için 25 yaş ve en az 2 yıllık geçerli sürücü belgesine
sahip, Premium sınıf grup araçlar için 27 yaş ve 4 yıllık sürücü belgesine sahip, Lüks sınıf grup araçlar için 30 yaş ve 5 yıllık sürücü belgesine sahip kişiler Cheap Car
Hire’nin oto kiralama hizmetlerinden yararlanabilir.

6. KİRACI bu sözleşmeyi imzalamakla aracı; hasarsız, yedeği ile birlikte beş lastiği mükemmel durumda, avadanlık, araç ile ilgili belgeler ve tüm aksesuarlar ile sağlam
teslim aldığını, sözleşmede yazılı gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yerde tam ve eksiksiz olarak aldığı şekilde geri vereceğini kabul eder. KİRACI
söz konusu aracı teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere; mekanik ve kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığın, araçta hiçbir hasar yada kaza izi
bulunmadığını kabul eder. Aracın teslim esnasında KİRACI aracı denetlemek, eğer varsa hasar ve kusurlarını araç teslim ve hasar tespit formuna işleterek imzalamak
zorundadır. Bu nedenle işbu sözleşmede KİRACI tarafından aracı teslim aldığı anda belirtilmemiş olan tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kuralları
kapsamından, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik elektrik ve sair üçüncü kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları,
cezaları ile talepte belirtilen süre içinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
2. KİRACI, karayolları yönetmeliği ile yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde
masraflardan (trafik ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi gibi) KİRACI sorumludur.

13. Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından KİRACI sorumludur. Aracın
servise ulaştırılması aşamasında Cheap Car Hire çağrı merkezi olan 0850 888 59 92 numaralı telefon veya Cheap Car Hire ofislerinden destek alması halinde, çekici
maliyeti de KİRACI tarafından ödenecektir.

a. Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için kira sözleşmesinde belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya
kilometre ücretini (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde
kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır.) KİRACI tarafından ödenecektir.
b.Uzlaşılan ve kira sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden sigorta ücretleri ve diğer ücretler KİRACI tarafından ödenecektir.

e. Kira süresi içinde, KİRALAYANINhatasından doğanlar dışında araca, KİRACI ve başka sürücü ile veya KİRALAYANAkarşı kesilen park etme, trafik kurallarının
veya kanun ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından kaynaklanan ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın
kiraya verilmemesinden kaynaklanan günlerin ücretleri KİRACI tarafından ödenecektir.

h.Hayvan taşımacılığında,
14. KİRACI, aracı teslim aldığı hali ile aracın kiraladığı şehirde veya ön sayfada belirtilen başka bir yerdeki Cheap Car Hire ofisine, başlangıçta belirtilen günde, saatte
ve KİRALAYANINisteği üzerine daha erken bir tarihte iade ve teslim edecektir.
15. KİRACI, KİRALAYANINisteği üzerine, aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur.

d. Katma değer vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergiler KİRACI tarafından ödenecektir.

f. Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta olabilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar, KİRALAYANIN giderleri ve üçüncü şahısların ödemekle
sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar KİRACI tarafından ödenecektir.

i. Karayolu dışında ve tarifesiz feribotlarda kullanılması dahil ve yasaktır.
g. Aracın marka ve modeli dikkate alınarak, kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlar (dağlık arazi, kum, dere yatağı, bataklık vs. gibi aracın tahammül
gücünü aşan yer ve yollarda, olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında) kullanılması,
16. KİRACI’nın araç üzerinde aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik yapma yetkisi yoktur ve yasaktır. Bu durumda doğabilecek zarar ve hasar
KİRACIYAait olacaktır.
17. Araç anahtarlarının çalınması, kaybolması, kırılması ve benzeri durumlarda tamamı ile KİRACI sorumlu olup, bu hususta meydana gelebilecek zararı tamamı ile
ödemeyi kabul ve taahhüt eder.